Social program

Zaměstnanecké výhody

Z pohledu uchazeče o zaměstnání v naší firmě vás bude zajímat, jaké zaměstnanecké výhody svým zaměstnancům nabízíme. Výhody, které nabízíme, mohou využívat všichni zaměstnanci.
podíly na hospodářských výsledcích
příspěvek na životní pojištění zaměstnanců
příspěvek zaměstnavatele na stravování ve výši 55%
odměny zaměstnancům za zlepšovací návrhy
zabezpečení vstupních, periodických lékařských prohlídek
možnost dalšího profesního vzdělávání
poskytování osobních ochranných pomůcek a oděvů
výhodné tarify T-mobile pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
neformální firemní akce
Výše uvedené zaměstnanecké výhody jsou hodnoceny zaměstnanci firmy velmi pozitivně.

Anketa spokojenosti

Vedení firmy FLEXCON, s.r.o. se zajímá o spokojenost svých zaměstnanců. Cílem je vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby se pracovníci ve firmě cítili dobře a měli podmínky pro co nejlepší pracovní výkon.
Každý rok se za účelem zjištění názorů řadových zaměstnanců pořádá Anketa spokojenosti zaměstnanců. Naposledy proběhla v březnu 2014.

V anketě byly zařazeny otázky mapující tyto oblasti:

1. stravování
2. sociální program
3. pracovní prostředí a sociální zázemí
4. komunikace
5. technické vybavení pracoviště
6. bezpečnost práce
7. míra informovanosti
8. spokojenost s prací
9. motivace

Z výsledků ankety je patrné, že většinu otázek odpovídali zaměstnanci spíše pozitivně. Ať už se týkaly bezpečnosti práce, sociálního programu či komunikace.
Z konstruktivních námětů a podnětných připomínek byly vytvořeny akční plány k nápravě či zlepšení.
Firma je svými zaměstnanci hodnocena kladně, zaměstnanci si váží příjemného pracovního prostředí, technického vybavení pracoviště, dobrých vztahů na pracovišti, stejně jako zaměstnaneckých výhod, které jim firma poskytuje.
Nejen pozitivní, ale také negativní hodnocení ze strany zaměstnanců je pro vedení firmy velice důležité a ze všech podobně pořádaných průzkumů jsou stanovovány další postupy neustálého zlepšování.
FLEXCON si váží svých zaměstnanců a také do budoucna by ráda dosáhla pozitivní zpětné vazby. Anketu spokojenosti zopakujeme opět na jaře 2015.
Pro zajímavost zde uvádíme následující grafy, ve kterých jsou vyhodnoceny odpovědi na otázky týkající se pracovního prostředí, sociálního zázemí, spokojenosti s prací a celkového hodnocení.
… grafy s vyhodnocením základních oblastí