Quality and ecology

Jakost a ekologie

Historie managementu jakosti a ochrany životního prostředí.

rok 2008 - certifikace dle ISO 9001
rok 2011 - recertifikace dle ISO 9001
rok 2013 - certifikace dle ISO 14001
rok 2014 - recertifikace dle ISO 9001

Současný systém QMS + EMS je vybudován dle požadavků normy ISO9001:2009 (pro kvalitu) a ISO 14001:2004 (pro environment). Vztahuje se na projektování, výrobu a prodej kabelových svazků pro použití v elektrotechnice a elektronice.

Certifikáty:
Certifikát ISO 9001 CZ
Cetrifikát ISO 9001 EN
Cetrifikát ISO 14001 CZ
Certifikát ISO 14001 EN

Politika kvality + EMS

Naším heslem je Better connection - lepší spojení. Naším cílem je vyrábět a dodávat prvotřídní výrobky ve 100% kvalitě s nulovým výskytem vad všem zákazníkům z různých odvětví, být lepší než konkurence ve všech pro zákazníka klíčových oblastech.