Preparation of new products

Příprava nových výrobků

Příprava nových a inovace současných výrobků probíhá v těsné spolupráci s našimi zákazníky. Výsledky valifikačních zkoušek jsou prezentovány zákazníkům formou schvalovacího procesu PPAP.