Kvalita vyráběných dílců

Kvalita vyráběných dílců

Stěžejní procesní kroky jsou popsány v kontrolních plánech a kontrolních návodkách, které jdou v mnohých případech nad rámec požadavků normy ISO9001:2009. Důležité procesní parametry jsou monitorovány pomocí SW firmy PALSTAT a následně vyhodnocovány dle metodik AIAG SPC, VDA 4, ISO DIN 21 747:2007. Na základě analýzy měřených hodnot jsme schopni následně stanovit cílové PPM vyráběné produkce a příslušné procesy následně optimalizovat.

Lisované spoje jsou kontrolovány dle požadavku normy ČSN EN 60352-2 ed. 2. Nad rámec požadavků této normy jsou prováděny kontroly lisovaných spojů formou materiálových výbrusů. Vizuální analýza lisovaného kontaktu následně slouží pro predikci údržby lisovacích nástrojů.

Kompletované kabelové svazky jsou 100% elektricky kontrolovány na správnou funkčnost. Pro zajištění zpětné sledovatelnosti výroby je veškerá výroba vedena formou výrobních šarží.