Jakost a ekologie

Jakost a ekologie

Historie managementu jakosti a ochrany životního prostředí.

rok 2008 - certifikace dle ISO 9001
rok 2011 - recertifikace dle ISO 9001
rok 2013 - certifikace dle ISO 14001
rok 2014 - recertifikace dle ISO 9001
Rok 2017 - recertifikace ISO 14001
rok 2017 - recertifikace dle ISO 9001
 
Současný systém QMS + EMS je vybudován dle požadavků normy ISO9001:2016 (pro kvalitu) a ISO 14001:2016 (pro environment). Vztahuje se na projektování, výrobu a prodej kabelových svazků pro použití v elektrotechnice a elektronice.

Certifikáty:
Certifikát ISO 9001 CZ
Cetrifikát ISO 9001 EN
Cetrifikát ISO 14001 CZ
Certifikát ISO 14001 EN

Politika kvality + EMS

Naším heslem je Better connection - lepší spojení. Naším cílem je vyrábět a dodávat prvotřídní výrobky ve 100% kvalitě všem našim zákazníkům z různých průmyslových odvětví, být lepší než konkurence ve všech pro zákazníka klíčových oblastech, za současného trvalého zlepšování svého environmentálního profilu, tj. minimalizaci vlivu činnosti, produktů a externích služeb na životní prostředí.