Flexcon as an Employer

Pracovní příležitosti

V technických profesích u nás najdou uplatnění především absolventi průmyslových škol s elektrotechnickým zaměřením.

Z dělnických profesí nacházejí uplatnění zejména pracovníci vyučení v elektrotechnickém, strojírenském oboru - mechanik - seřizovač, nebo v dalších příbuzných oborech, a pracovníci s úplným středním elektrotechnickým vzděláním.

Systém vzdělávání

Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých zaměstnanců firma pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem a vazbu na organizaci. Po nástupu absolvují všichni zaměstnanci vstupní školení, během něhož se dozví podrobné informace o chodu firmy, výrobním procesu, BOZP, systému kvality a pracovně právních záležitostech.

Požadavky na neustálé zlepšování procesů a zkvalitňování služeb zákazníkům klade na zaměstnance nemalé nároky. Firma připravuje každoročně řadu interních a externích školení. Školení jsou vybírána v návaznosti na individuální plány. Školení zaměřená na odborné znalosti, specifické pro určitou funkci se plánují v rámci jednotlivých oddělení.

Čím jsme

  • firmou, která si váží svých zaměstnanců
  • firmou, která rozvíjí pracovní kariéru svých zaměstnanců
 

Hledáme

  • schopné a vzdělané zaměstnance, kteří mají upřímný zájem o práci a chtějí uplatnit své zásady

Nabízíme

  • práci v rodinné firmě působící na trhu již více jak 10 let
  • samostatnou a zodpovědnou práci
  • mnohostrannou a zajímavou pracovní činnost
  • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
  • odpovídající finanční ohodnocení