Copyright

Copyright

Veškeré texty, obrázky a další díla uveřejněná na internetové stránce www.platynka.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty, které jsou na těchto stránkách uvedeny, informace o nich a jejich fotografie mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Jakékoli kopírování, šíření, ukládání, přenášení, zasílání a reprodukování resp. předávání obsahu bez písemného souhlasu naší společnosti je výslovně zakázáno. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Ochrana osobních údajů

Naše firma však nakládá s osobními údaji svých zákazníků plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Svou registrací dáváte souhlas s použitím a shromažďováním Vašich osobních údajů.

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré takto poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití a jsou využívány výhradně pro interní potřeby naší firmy (tj. pro úkony nezbytné k vyřízení objednávky). Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu poskytnutého našimi zákazníky je s těmito osobními údaji nakládáno pouze v rozsahu vymezeném ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.


Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů a obchodních sdělení, a to pouze zákazníkům, kteří se zasíláním novinek při registraci nebo nákupu souhlasili.

"Cookies" a jejich funkce

"Cookie" je datový soubor odeslaný www stránkou na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách pak nebudou dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit správně.

Smazání Vašich údajů

Na základě písemné žádosti zákazníka lze poskytnuté osobní údaje odstranit z databáze, a vyloučit tak jejich další zpracování. Firma FLEXCON s.r.o. je registrována u úřadu pro ochranu osboních údajů pod registračním číslem: 00042848

Práva užití

Upozorňujeme zákazníky, že informace na našich webových stránkách jsou v některých případech přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Tyto informace mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění zákazníků. Produkty a služby uváděné na našich webových stránkách mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.


Upozorňujeme, že obrazová data zobrazující produkty jsou generována pomocí softwaru a nemusí nutně souhlasit s reálnou podobou. Produkty zobrazené ve webovém obchodu jsou upravovány pomocí softwaru a nejedná se o reálné fotografie, proto je nelze porovnávat s fyzickou aplikací v reálném prostředí.


Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na stránkách webového obchodu.


Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich nebo odkazovaných webových stránek nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.